Giỏ hàng

Vận Chuyển Công Cộng


Công ty Cổ phần Vân Tải Newway là một trong những đơn vị thành viên của Tổng Công Ty Vận Tải Hà Nội. Newway hiện đang vận hành 4 tuyến Buýt chính như sau  

Xí nghiệpTần suất20 phút/chuyến
Thời gian hoạt động5h00 - 21h00Giá vé7000đ/lượt
Lộ trình chiều đi
Lộ trình chiều về
Xí nghiệpTần suất20 - 25 phút/chuyến
Thời gian hoạt động5h00-21h10Giá vé8000đ/lượt
Lộ trình chiều đi
Lộ trình chiều về
Xí nghiệpTần suất18- 20 phút/chuyến
Thời gian hoạt động5h00 - 20h45Giá vé7000đ/lượt
Lộ trình chiều đi
Lộ trình chiều về
Xí nghiệpTần suất20-25 phút/chuyến
Thời gian hoạt động5h05 - 21h20Giá vé8000đ/lượt
Lộ trình chiều đi
Lộ trình chiều về
1900886601