Giỏ hàng

Newway phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XII

Đại hội lần thứ XII của Đảng diễn ra từ ngày 20/01/2016 đến ngày 28/01/2016, Newway vinh dự được lựa chọn là một trong những đơn vị đưa đón đại biểu đi dự Đại hội.1900886601