Giỏ hàng

Tạm dừng hoạt động của xe buýt 15 ngày !!

NEWWAY xin thông báo:

Xe buýt tạm dừng hoạt động 15 ngày, kể từ ngày 24/7/2021 để thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND Thành phố Hà Nội theo nguyên tắc Chỉ thị 16 của Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19.

Newway hiện đang vận hành 4 tuyến xe buýt 47A,B; 48; 94; 69 cũng sẽ tạm dừng hoạt động 4 tuyến này 15 ngày để đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ thị của thành phố Hà Nội.

 

1900886601